Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Полиноми и алгебрични уравнения    English
Факултет по математика и информатика - Полиноми и алгебрични уравнения
 Лектори проф. д.м.н. Нако Начев и гл.ас. Йордан Епитропов
Анотация

Избираемата дисциплина има за цел да даде на студентите основно разбиране за важни алгебрични концепции и техники от теория на полиномите с акцент върху това как фундаментални резултати могат да бъдат получени от сравнително прости предпоставки. Той се състои от три части: (i) Основни понятия и свойства; (ii) Формули на Viete, производни, разположение на нулите на полином, неразложимост на полиноми; (iii) Важни класове полиноми (Чебышев, Hermite и др.). Теорията е подкрепена от много примери и задачи. Познаването на Wolfram Mathematica е предимство. 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ