Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър) Учебен план Събитийно програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Събитийно програмиране
Специалност
Форма на оценяване
Дисциплината
се води
Математика и информатика
(бакалавър) редовно обучение
изпит
 
Анотация
Основни понятия. Преглед на езика за програмиране Visual Basic. Обекти на графичния потребителски интерфейс. Взаимодействие с операционната система. Връзка с база от данни.
 
Съдържание
  1. Основни понятия. Принципи на програмите, управлявани от събития. Сравнение с процедурно, модулно и обектно-ориентирано програмиране. Същност на Visual Basic като език и система за създаване на събитийни програми. Структура на програмата при Visual Basic.
  2. Преглед на езика за програмиране Visual Basic. Запис на програмата. Идентификатори и именоване. Типове данни. Вградени структури от данни. Дефиниране на величини. Операции и изрази. Прости и структурни оператори. Процедури и функции. Подпрограми в библиотеки за динамично свързване. Условна компилация и други съвременни средства за програмиране.
  3. Обекти на графичния потребителски интерфейс (ГПИ). Общи постановки. Основни свойства. Основни събития. Работа с форми. Основни обекти на ГПИ. Менюта, графика и анимация. Допълнителни средства.
  4. Взаимодействие с операционната система. Обектите Приложение, Екран, Контейнер и Принтер. Полезни възможности на езика. Обработка на грешки при изпълнение на програмата. Работа с дискови файлове.
  5. Връзка с база от данни (БД). Обектен модел на СУБД Access. Пряка работа със СУБД Access. Методи за навигация. Методи за търсене. Елементи за връзка с БД. Събития при работа с БД. Привързване на елементи на ГПИ към БД.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ