Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърна информатика Протоколи от КС 2013 Протокол № 15    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 15

ПРОТОКОЛ 15 / 12.02.2013 г.

Днес, 12.02.2013 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърна информатика“ към Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

    Присъстващи: 

Членове на катедрения съвет: проф. Тотков, доц. Сомова, доц. Шкуртов, гл. ас. Енков, гл. ас. Хаджиколев, гл. ас. Хоптериев, гл. ас. Иванова, гл. ас. Иванов

    Отсъстващи: 

доц. Крушков, гл. ас. Георгиев (в отпуска), гл. ас. Касъклиев, гл. ас. Крушкова, гл. ас. Терзиева (в болнични)

    Дневен ред:

  1. Докторанти
  2. Разни

    Решения:

1.   По т. 1 КС прие годишния отчет за третата година от подготовката на редовния докторант към катедрата Христо Марчов Инджов.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

2.   По т. 1 КС реши докторантът Христо Марчов Инджов да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката, поради това, че докторантът е извършил достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

3.   По т. 1 КС реши докторантът Христо Марчов Инджов да бъде отчислен с право на защита.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

4.   По т. 1 КС прие годишния отчет за първата година от подготовката на задочния докторант към катедрата Тодор Минков Рачовски.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

5.   По т. 1 КС реши докторантът Тодор Минков Рачовски да бъде атестирана с оценка Отличен (6.00) за работата си през третата година от подготовката, поради това, че докторантът е извършил достатъчна по обем научноизследователска и учебна дейност, изпълнява задълженията си по чл. 22. ал. 1. на Правилника на ПУ за РАС и годишният индивидуален план не изисква съществени корекции.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

6.   По т. 1 КС прие индивидуалните планове за работа на редовните докторанти Йордан Божидаров Енев, Евгения Максимова Алендарова и Александър Насков Трайков.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

7.   По т. 2 КС предлага проф. дмн Георги Тотков за член на Редколегията на научното списание на ПУ.

Гласували 8, За: 8, Против: 0, Въздържали се: 0

 

12.02.2013 г.                                                  

Ръководител на катедра:

                                                                                                   (доц. д-р Е. Сомова)

 

                                                                           Протоколирал:

                                                                                                   (гл. ас. Н. Касъклиев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ