Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Математически анализ Решения на КС 2012 Протокол №4 / 20.04.2012 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол №4 / 20.04.2012 г.

ПРОТОКОЛ №4/20.04.2012 г.

 

Днес 20.04.2012 г. /петък/ от 13,00 ч. се проведе катедрен съвет на катедра “Математически анализ“ .

Присъстват: доц. д-р Андрей Захариев ,проф. д-р Петко Пройнов, проф. д-р Степан Костадинов, доц. д-р Галина Векова, доц. д-р Боян Златанов,  доц. д-р Георги Костадинов,  доц. д-р Иванка Касандрова, доц. д-р Неделчо Милев, доц. д-р Недялка Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. д-р Атанаска Георгиева, ас. Иванка Николова, ас. Слав Чолаков

Отсъстват: -

ДНЕВЕН РЕД 

  1. Откриване на процедура съгласно чл. 33 (1) от ПРАСПУ, за предварително обсъждане на дисертационния труд на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ.
  2. Разни.

 

По точка 1.

Доц. А. Захариев: Постъпило е писменно предложение до КС от проф. д-р Степан Костадинов-научен ръководител на гл. ас. Христо Стефанов Кискинов, относно откриване процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на  гл. ас. Христо Стефанов Кискинов– докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ.

Направеното предложение бе подложено на гласуване

Гласували за - 12, против – 0.

Направеното предложение бе прието единодушно.

 Катедреният съвет на основание чл. 33 ал. 1 от ПРАСПУ, открива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд на  гл. ас. Христо Стефанов Кискинов – докторант на самостоятелна подготовка към катедра Математически анализ.

 

По точка 2.

Доц А. Захариев: Всички преподаватели, които водят дисциплини към катедрата да подготвят справки за учебните програми във връзка с предстоящата акредитация. Краен срок 11.05.2012.

 

20.04.2012 г.

Рък. катедра „Математически анализ”: доц. д-р А. Захариев

Протоколчик: гл. ас. д-р А. Георгиева

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ