Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Програмиране в Microsoft Office    English
Факултет по математика и информатика - Програмиране в Microsoft Office

 Лектори проф. Георги Тотков, гл. ас. Юри Хоптериев
Анотация
В курса се разглежда възможността за програмиране в Microsoft Office на базата на вградения в Office-приложенията език Visual Basic for Applications (VBA). Студентите ще се запознаят с основни способи за създаване на VBA-макроси, позволявщи разширяване възможностите на приложенията MS Word, MS Excel и MS PowerPoint и решаване на специфични задачи в средата на Office-пакета. Ще бъдат разгледани и задачи за създаване на удобен потребителски интерфейс.
Съдържание
 1. Въведение в езика VBA. Създаване и извикване на макроси в Office-приложенията.
 2. Типове данни във VBA. Константи. Променливи.
 3. Масиви.
 4. Символни низове.
 5. Управляващи конструкции във VBA. Разклонения. Цикли.
 6. Подпрограми- процедури и функции. Параметри. Създаване и извикване на подпрограми.
 7. Обектен модел на VBA. Йерархия на обектите.
 8. Обекти в MS Word.
 9. Обекти в MS Excel.
 10. Обекти в MS PowerPoint.
 11. Работа с файлове във VBA. Връзка между Office-приложенията.
 12. Обработка на събития. Създаване на потребителски интерфейс.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ