Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Компютърни технологии    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни технологии

Протокол № 1 – 2017/2018

от катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 04.10.2017 г.

Днес, 04.10.2017 г., се проведе катедрен съвет на катедра „Компютърни технологии“ към Факултета по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Присъстваха следните членове на катедрата: доц. д-р Евгения Ангелова, проф. д-р Асен Рахнев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова, гл. ас. д-р Кремена Стефанова, гл. ас. д-р Елена Тодорова, ас. д-р Мая Стоева, ас. д-р Мария Василева.
Отсъстващи: гл. ас. д-р Димитър Благоев, гл. ас. д-р Георги Шарков.

Приет бе следният дневен ред:

  1. Учебни
  2. Разни.

По втора точка
РЕШЕНИЯ:

  1. Даваме съгласието си за включване на катедрата в Академичната общност по компютърни системи и ИТ.
  2. Упълномощаваме доц. д-р Анна Малинова да представлява катедрата.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

04.10.2017 г.                                                                                                           Протоколчик:
гр. Пловдив                                                                                                                                      /Гл. аc. д-р Т.Глушкова/
Ръководител катедра:
/Доц. д-р Е. Ангелова/

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ