Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика (бакалавър)    English
Факултет по математика и информатика - Математика и информатика (бакалавър)

Специалността е педагогическа с образователно-квалификационна степен бакалавър (професионална квалификация учител по математика, информатика и информационни технологии) с две форми на обучение – редовна (4 години) и задочна (5 години).

В учебния план са застъпени основни дисциплини в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които заедно с необходимите за учителя психолого-педагогически и методически дисциплини, дават висока професионална подготовка за реализация на завършилите студенти. В обучението са предвидени и избираеми дисциплини, което дава възможност на студентите да се подготвят по-задълбочено в избраната от тях област, както и да прослушат специализирани курсове в областта на математиката, информатиката, икономиката, бизнеса, правото, психологията, философията, езиковото обучение и други области.

Завършилите студенти могат да се реализират не само като учители, възпитатели и ръководители в инспекторати и структури за управление на образованието. Тяхната фундаментална подготовка по математика, информатика и информационни технологии им дава възможност да работят навсякъде, където се използват придобитите от тях знания – софтуерни фирми, банки, застрахователни дружества и др., а след завършване на магистърска степен – и като преподаватели и научни работници във висши училища и научни институти.

По време на следването си студентите имат възможност да запишат и втора специалност в същия или друг факултет на Университета, в зависимост от личните си интереси.

След завършване на тази специалност, студентите могат да продължат обучението си за образователно-квалификационната степен магистър по обявени магистърски програми в същия факултет, както и в някои от другите факултети на Университета или друго висше училище.

За студентите от Факултета е осигурен свободен достъп до Интернет и ползване на факултетния сървър (http://www.fmi.pu.acad.bg) за създаване на личен e-mail адрес и публикуване на собствена web-страница.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ