Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Spring Framework    English
Факултет по математика и информатика - Spring Framework

 Лектори  доц. д-р Росица Донева, докторант Христо Инджов
Анотация
Курсът има за цел да запознае студентите с принципите на Spring Framework, популярна рамка базирана на Java/.Net технология за изграждане на софтуерни приложения. Разглеждат се шаблоните Inversion of Control (IoC), Dependency Injection и идеологията за програмиране чрез интерфейси. Обръща се внимание на средствата, които Spring предлага за аспектно-ориентирано програмиране (АОР), за достъп до данни (интеграцията с JDBC и Hibernate) и за разработка на уеб приложения (SpringWebMVCframework). В курса се използват SpringFramework 3.х, Eclipse 3.7.x. Изискванията към слушателите: добри познания по Java или .Net; отлично познаване на принципите на обектно-ориентираното програмиране; знания по XML; знания по J2EE са от полза, но не са задължителни. Изисквания към слушателите: добри познания по Java или .Net; отлично познаване на принципите на обектно-ориентираното програмиране; знания по XML; знания по J2EE са от полза, но не са задължителни.

Литература: - http://www.springsource.org/documentation
Съдържание
-
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ