Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Избираеми дисциплини 2008/2009 - пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - Избираеми дисциплини 2008/2009 - пролетен триместър
Избираеми дисциплини за учебната 2008/2009  година

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР

I. Редовно обучение
Дисциплина
Курс / Спец.
Преподавател
1 Алгебрична теория на числата за всички проф. д.м.н. Нако Начев
гл. ас. Йордан Епитропов
2 Комбинаторни алгоритми за всички проф. дтн Стойчо Стойчев (ТУ-София)
3 Алгебрична теория на кодирането за всички доц. д-р Никола Зяпков
4 Инвестиции във финасови активи за всички доц. д-р Андрей Захариев
5 Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи за всички гл.ас.д-р Петър Копанов
6 Компютърно моделиране на финансови активи за всички доц. д-р Николай Кочев, инф. Мариян Милев
7 Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, ASP и ADO за всички доц. д-р Минчо Сандалски (ФИСН )
8 Практическо програмиране с Java за всички доц. д-р Станимир Стоянов, гл.ас. Георги Чолаков, гл.ас. Иван Димитров, гл.ас. Генчо Стоицов
9 Бизнес информационни системи за всички доц. д-р Кольо Онков (Аграрен университет)
10 Теория на множествата и математическата логика за всички доц. д-р Стояна Желева
11 Графични стандарти (OpenGL) за всички от 3 и 4 курс доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев
12 XML и средства за работа в .NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
13 Основи на ИТ мениджмънта и системното администриране за всички доц. д-р Асен Рахнев, Тодор Чаушев (ръководител звено УКЗ)
14 Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ