Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Разработване на интерактивни приложения    English
Факултет по математика и информатика - Разработване на интерактивни приложения

 Лектори  хон. ас. Иван Донев (Поствижън ООД)
Анотация
Разработване на интерактивни приложения – Дисциплината ще се занимава с основи на разработването на интерактивни приложения и по – специално, приложения от жанра на развлекателната индустрия в софтуера. Ще разгледаме концепциите, които стоят зад модерните комерсиални компютърни игри и ще се занимаем на практика с първите технически и реализационни стъпки, по които поема разработването на подобен софтуер, използвайки C# и DirectX базираната технология на Micrоsoft – XNA, позволяваща създаването на такива приложения за Windows и XBox 360. Ще се занимаем и с основи на програмирането на вертексни и пикселни шейдъри с HLSL. Подходяща за студенти с познания по C# (или подобен език) и ООП. Дисциплината е свързана и с използването на геометрични методи в триизмерно пространство.
Съдържание
1. Запознаване с основните подходи и принципи в разработването на графични приложения в реално време. Концепции на програмирането на 2д и 3д графикa и представяне на обекти във виртуалното пространство.
2. Разработване на просто графично приложение с GDI+, работещо в реално време.
3. Разглеждане на геометричните подходи за представяне, трансформиране и анимиране на обекти във виртуалното пространство.
4. Запознаване с основните концепции при програмиране с популярните 3D API, и по-специално XNA
5. Запознаване с методите за прилагане на геометрични трансформации върху обектите в графичната среда и матрици на изглед и проекция.
6. Разглеждане на основните подходи за осветяване, текстуриране и прилагане на различни ефекти върху моделите.
7. Запознаване с шейдърните модели и подходите при програмиране на графичния процесор с HLSL. Програмиране на вертекс шейдъри.
8. Програмиране не пиксел шейдъри и постпроцесинг.
9. Разглеждане принципите на по – комплексните техники, използвани от комерсиалните продукти в жанра.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ