Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2010 година протокол № 37 / 10.02.2010    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 37 / 10.02.2010

1. РЕШЕНИЕ: да се предложи ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев за втори научен ръководител на докторантите Николай Величков Павлов и Никола Велизариев Вълчанов, а доц. дмн Снежана Христова за втори научен ръководител на докторанта Христо Мелемов.

2. РЕШЕНИЕ: да се предложат за утвърждаване от ФС научните ръководители на новоизбраните 15 докторанти към ФМИ.

3. РЕШЕНИЕ: за Пролетната конференция на СМБ ще бъдат командировани от ФМИ само преподавателите с доклади и да са членове на СМБ, а останалите ще се командироват по проект. 

4. РЕШЕНИЕ: да се предложат за утвърждаване от ФС следните избираеми и факултативни дисциплини за Пролетния триместър на учебната 2009/2010 година:

I. Редовно обучение:

 1. Алгебрична теория на числата, проф. дмн Нако Начев, гл.ас. Йордан Епитропов
 2. Комбинаторни алгоритми, проф. дтн Стойчо Стойчев
 3. Алгебрична теория на кодирането, доц. Д-р Никола Зяпков
 4. Инвестиции във финансови активи, доц. д-р Андрей Захариев
 5. Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи, гл.ас.д-р Петър Копанов
 6. Математически модели във финансови активи за всички доц. д-р Дончо Дончев
 7. Изграждане на динамични Web-сайтове с HTML, PHP и MySQL, доц.д-р Минчо Сандалски
 8. Приложна финансова математика за всички ст.н.с.ІІ ст. д-р Николай Кюркчиев
 9. Управленски информационни системи, доц. д-р Кольо Онков
 10. Теория на множествата и математическата логика за всички доц. д-р Стояна Желева
 11. Графични стандарти (OpenGL), доц. д-р Димчо Димов, гл. ас. Александър Пенев
 12. XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET, доц.д-р Антон Илиев, Никола   Вълчанов (докторант)
 13. Въведение в ASP.NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Тихомир Петров
 14. Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев
 15. Въведение в обектно-ориентираното програмиране с Java (Практикум), Христо Христов (докторант)
 16. Универсален изкуствен интелект (Практикум), хон.ас.Тодор Арнаудов

IІ. Задочно обучение

 1. Инвестиции във финансови активи за всички доц. д-р Андрей Захариев
 2. XML и средства за работа с XML в работната рамка .NET за всички доц. д-р Антон Илиев, Никола Вълчанов (докторант)
 3. Иконометрия за всички проф. д-р Атанас Гешев
 4. Управленски информационни системи, доц. д-р Кольо Онков

ІІІ. Факултативни дисциплини:

 1. Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум), гл.ас. Александър Пенев, Христо Лесев (докторант)
 2. Руски език - 3 част (Практикум), гл.ас. Петранка Савова
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ