Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Декански съвет 2009 година протокол № 32 / 25.11.2009    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 32 / 25.11.2009

1. РЕШЕНИЕ: във връзка с изготвянето на критерии за докторантури, доцентури, професури и др., ДС определи следните комисии и подкомисии по направления и съответните консултанти към тях :

І. Комисия в състав:

Председател: доц. д-р Асен Кънчев Рахнев

Членове - председателите на подкомисиите по направления 4.5 Математика, 4.6 Информатика и 1.3 Педагогика на обучението по..., т.е.:

  1. Доц. д-р Снежана Георгиева Гочева
  2. Доц. д-р Христо Димитров Крушков
  3. Доц. дпн Васил Борисов Милушев

ІІ. Подкомисии по следните направления:

А) по направление 4.5 Математика;

Председател: доц. д-р Снежана Георгиева Гочева

Членове:

  1. Проф. д-р Петко Димитров Пройнов
  2. Доц. д-р Манчо Христов Манев

Б) по направление 4.6 Информатика;

Председател: доц. д-р Христо Димитров Крушков

Членове:

  1. Доц. д-р Станимир Недялков Стоянов
  2. Доц. д-р Антон Илиев Илиев

В) по направление 1.3 Педагогика на обучението по....

Председател: доц. дпн Васил Борисов Милушев

Членове:

  1. Доц. д-р Румяна Петкова Маврова
  2. Гл. ас. д-р Коста Андреев Гъров

ІІІ. Консултанти по следните направления:

А) по направление 4.5 Математика -проф. д-р Георги Златанов Златанов, проф. д-р Стоил Василев Миховски, проф. д-р Тодор Желязков Моллов, проф. дмн Нако Ангелов Начев, доц. дмн Снежана Георгиева Христова.

Б) по направление 4.6 Информатика - акад. дтн Иван Петков Попчев, проф. дмн Христо Илиев Семерджиев, проф. дмн Георги Атанасов Тотков.

В) по направление 1.3 Педагогика на обучението по.... - проф. дпн Сава Иванов Гроздев, проф. дпн Драгия Трифонов Иванов, ст.н.с.ІІ ст. д-р Тони Кондева Чехларова

2. РЕШЕНИЕ: ДС прие да бъдат освободени от втора такса първите по успех студенти, записали се в  магистратура по "Приложна математика" Радка Паскова Колева, фак. № 0901397001 и Филип Ангелов Буров, фак. № 0901397006.

3. РЕШЕНИЕ:  на 02.12.2009 г. (сряда) от 12:00 ч. да се проведе заседание на ДС.

4. РЕШЕНИЕ: на 10.11.2009 г. (четвъртък) от 13:00 ч. да се проведе ФС на ФМИ.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ