Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Математика – редовно    English
Факултет по математика и информатика - Математика – редовно
ИЗПИТНИ СЕСИИ
на специалност МАТЕМАТИКА – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

I курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит / Дата

Час

Зала

Поправка

Час

Зала
Есенен       
       
Зимен       
       
       
Пролетен

Математически анализ 2
проф. д-р Пройнов

17.06.09

09:00

2 аула

29.06.09

09:00

424 ауд.

Обектно-ориентирано програмиране
доц. д-р Сомова

22.06.09

09:00

424 ауд.

02.07.09

09:00

424 ауд.

Операционни системи
доц. д-р Рахнев
гл. ас. Голев

26.06.09

13:30

424 ауд.

06.07.09

09:00
до 13:30

422 ауд.

II курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит / Дата

Час

Зала

Поправка

Час

Зала
Есенен
       
       
       
Зимен       
       
       
Пролетен

Обикновени диференциални уравнения
доц. д-р Казакова

18.06.09

9:00

422 ауд.

04.07.09

9:00

434 с.з.

Теория на вероятностите и математическа статистика
доц. дмн Христова

23.06.09

9:00

424 ауд.

30.06.09

9:00

436 с.з.

III курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит / Дата

Час

Зала

Поправка

Час

Зала
Есенен
       
       
       
Зимен       
       
       
Пролетен

Числени методи
доц. д-р Попова

27.06.09

резултати

9:00

536 к.з

02.07.09

9:00

536 к.з

Диференциална геометрия
доц. д-р Манев

22.06.09

9:00
до 13:30

422 ауд.

01.07.09

9:00

422 ауд.

IV курс

Триместър

Учебна дисциплина

Изпит / Дата

Час

Зала

Поправка

Час

Зала
Есенен
       
       
Зимен       
       
Пролетен       

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ