Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Raytracing – Фотореалистични изображения (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Raytracing – Фотореалистични изображения (Практикум)
 Лектор гл. ас. Александър Пенев, Христо Лесев
Анотация
Анотация: Факултативният курс е предназначен за студентите с изявен интерес към компютърната 3D графика. В него се разглежда програмирането на инструменти за изграждане на фотореалистични изображения. Темите включват основно: описание на обектите в тримерното пространство и изграждане на модел на физически коректно осветление. По време на курса всеки студент ще създаде завършена собствена програма за генериране на изображения с качество познато ни от Shrek, Ice Age и др. Курсът няма изисквания за предварителни познания по материята, но ентусиазмът и познания по C++ са препоръчителни.
Съдържание
 1. Въведение:
  • история
  • алг. за определяне на видимите повърхности Ray-Trace
  • камера, ray

 2. Дефиниране на сцена и обекти в пространството
  • структури от данни
  • обекти: сфера, равнина, триъгълник
  • намиране пресечните точки на лъч с обект

 3. Светлина и Материали I
  • засенчване
  • точков източник на светлина
  • цвят
  • модели на поведение: Lambert, Phong

 4. Геометрична оптика
  • отражение
  • пречупване
  • Supersampling

 5. Светлина и Материали II
  • the rendering equation
  • анизотропни материали
  • индиректно осветяване
  • distributed rendering

 6. Индиректно осветяване I
  • физичен модел
  • Radiosity

 7. Индиректно осветяване II
  • Path-tracing
  • Monte Carlo методи

 8. Индиректно осветяване III
  • Photon mapping
  • Irradiance caching

 9. Raytracing в реално време

 10. Разглеждане на проекти
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ