Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Избрани въпроси от алгебрата и геометрията    English
Факултет по математика и информатика - Избрани въпроси от алгебрата и геометрията
 Лектор гл. ас. д-р Теменужка Пенева, гл. ас. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р Асен Христов
Анотация
Анотация: Факултативната дисциплина е посветена на изучаването на нестандартни и оригинални методи за решаване на задачи с повишена трудност от областта на алгебрата и аналитичната геометрия. Курсът е подходящ за всички студенти, които желаят да задълбочат знанията си и ще бъде особено полезен за студентите, които се подготвят за участие в национални и международни математически състезания.
Съдържание
  1. Матрици и детерминанти.
  2. Системи линейни уравнения.
  3. Линейни пространства. Евклидови пространства.
  4. Векторна алгебра и приложения в геометрията.
  5. Групи, пръстени, полета.
  6. Уравнения на права и равнина.
  7. Линейни оператори, собствени вектори и собствени стойности.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ