Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Бизнес информационни технологии БИТ задочно I курс – зимен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИТ задочно I курс – зимен триместър

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАДОЧНО   Курс І   2014/15 уч. г.    Б (зимен) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

09.12. 2014 г.

 0900–1315

Лекции: Маркетингови изследвания
проф. д-р Снежана Гочева
446 к. з.

 1400–1815

Лекции: Програмиране
доц. д-р Владимир Шкуртов
546 к. з.

10.12. 2014 г.

 0900–1315

Лекции: Информационни технологии в математиката
доц. д-р Анна Малинова
446 к. з.

 1400–1815

Лекции: Маркетингови изследвания
проф. д-р Снежана Гочева
546 к. з.

11.12. 2014 г.

 0900–1315

Лекции: Информационни технологии в математиката
доц. д-р Анна Малинова
446 к. з.

 1400–1815

Лекции: Маркетингови изследвания
проф. д-р Снежана Гочева
546 к. з.

12.12. 2014 г.

 0900–1315

Лекции: Програмиране
доц. д-р Владимир Шкуртов
446 к. з.

 1400–1815

Упражнения: Програмиране, 1а и 1б
гл. ас. Павлина. Иванова, хон. ас.
536 к.з.
535 к.з.

13.12. 2014 г.

 0900–1315

Лекции: Програмиране
доц. д-р Владимир Шкуртов
446 к. з.

 1400–1815

Английски Език 1 и 2 група
"а" и "б"
434 с.з.
233 с.з.

14.12. 2014 г.

0900–1315

Упражнения: Програмиране, 2а
гл.ас.П.Иванова
Упражнения: Маркетингови изследвания, 1а
гл. ас. д-р Войникова
541 к.з.

534 к.з.

1400–1815

Английски Език 1 и 2 група
"а" и "б"
434 с.з.
233 с.з.

15.12. 2014 г.

0900–1315

Упражнения: Програмиране, 1а, 1б
гл.ас.П.Иванова, хон.ас.
Упражнения: Маркетингови изследвания, 2а
  гл. ас. д-р Войникова
536 к.з.
535 к.з.

534 к.з.

1400–1815

Английски Език 1 и 2 група
"а" и "б"
434 с.з.
233 с.з.

16.12. 2014 г.

0900–1315

Упражнения: Информационни технологии в математиката, 1а
гл.ас.д-р К.Стефанова
433 к.з.
541 к.з.

1400–1815

Английски Език 1 и 2 група
"а" и "б"
434 с.з.
233 с.з.

17.12. 2014 г.

0900–1315

Упражнения: Информационни технологии в математиката, 1б
гл.ас.д-р К.Стефанова
Упражнения: Програмиране, 2б
хон.ас.
433 к.з.

541 к.з.

1400–1815

Упражнения: Маркетингови изследвания, 2б
гл. ас. д-р Войникова
534 к.з.

18.12. 2014 г.

0900–1315

Упражнения: Маркетингови изследвания, 1б
гл. ас. д-р Войникова
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 2а
гл.ас.д-р К.Стефанова
534 к.з.

433 к.з.

 1400–1815

Упражнения: Маркетингови изследвания, 1а
гл. ас. д-р Войникова
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 2б
гл.ас.д-р К.Стефанова
534 к.з.

433 к.з.

19.12. 2014 г.

0900–1315

Упражнения: Маркетингови изследвания, 2а
гл. ас. д-р Войникова
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 1а
гл.ас.д-р К.Стефанова
534 к.з.

433 к.з.

1400–1815

Упражнения: Маркетингови изследвания, 2б
гл. ас. д-р Войникова
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 2а
гл.ас.д-р К.Стефанова
534 к.з.

433 к.з.

20.12. 2014 г.

0900–1315

Упражнения: Маркетингови изследвания, 1б
гл. ас. д-р Войникова
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 2б
гл.ас.д-р К.Стефанова
531 к.з.

433 к.з.

1400–1815

Упражнения: Програмиране, 2а, 2б
гл.ас.П.Иванова, хон.ас.
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 1б
гл.ас.д-р К.Стефанова
434 к.з.
546 к.з.
433 к.з.
21.12. 2014 г. 0900–1315 Упражнения: Програмиране, 1а, 1б
гл.ас.П.Иванова, хон.ас.
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 2а
гл.ас.д-р К.Стефанова
536 к.з.
535 к.з.

433 к.з.
1400–1815 Упражнения: Програмиране, 2а, 2б
гл.ас.П.Иванова, хон.ас.
Упражнения: Информационни технологии в математиката, 1а
гл.ас.д-р К.Стефанова
533 к.з.
531 к.з.

433 к.з.
22.12. 2014 г. 0900–1315 Упражнения: Информационни технологии в математиката, 2б
гл.ас.д-р К.Стефанова
433 к.з.
1400–1815 Упражнения: Информационни технологии в математиката, 1б
гл.ас.д-р К.Стефанова
433 к.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ