Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Бакалавърски програми Учебни разписания Информатика И задочно IV курс – есенен триместър    English
Факултет по математика и информатика - И задочно IV курс – есенен триместър

Последна актуализация: 13.07.2015 г.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ
 

Специалност „ИНФОРМАТИКА“ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Курс ІV      2015/16 уч. г.   есенен (А) триместър

Дати

Час

Дисциплина и преподавател

Зала

16.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Компютърни числени методи
гл.ас. д-р П. Атанасова
434 к.з.

1400–1815

Упражнения Компютърни числени методи, 1а
гл.ас.д-р П. Атанасова
434 к.з.

17.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Компютърни числени методи
гл.ас. д-р П. Атанасова
434 к.з.

1400–1815

Упражнения Компютърни числени методи, 1б
гл.ас.д-р П. Атанасова
434 к.з.

18.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Компютърни числени методи
гл.ас. д-р П. Атанасова
434 к.з.

1400–1815

Упражнения Уеб сървърни езици, 1а
хон.ас.
Упражнения Компютърни числени методи, 1б
гл.ас. д-р П. Атанасова

535 к.з.

434 к.з.

19.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Уеб сървърни езици
доц. Н. Павлов / гл.ас. д-р Д. Благоев
422 ауд.

1400–1815

Упражнения Уеб сървърни езици, 1б
хон.ас.
Упражнения Компютърни числени методи, 1а
гл.ас. д-р П. Атанасова

535 к.з.

434 к.з.

20.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Уеб сървърни езици
доц. Н. Павлов / гл.ас. д-р Д. Благоев
422 ауд.

1400–1815

Упражнения Компютърни числени методи, 1б
гл.ас.д-р П. Атанасова
434 к.з.

21.09.2015 г.

0900–1315

Лекции Уеб сървърни езици
доц. Н. Павлов / гл.ас. д-р Д. Благоев
422 ауд.
1400–1815 Упражнения Компютърни числени методи, 1а
гл.ас.д-р П. Атанасова
 434 к.з.
22.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Компютърна лингвистика, 1а
ас. П. Иванова
531 к.з.
1400–1815 Лекции Компютърна лингвистика
проф. дмн  Г. Тотков
422 ауд.
23.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Уеб сървърни езици, 1а
хон.ас.
Упражнения Компютърна лингвистика, 1б
ас. П. Иванова

531 к.з.

434 к.з.

1400–1815 Лекции Компютърна лингвистика
проф. дмн  Г. Тотков
422 ауд.
24.09.2015 г.

0900–1315

Упражнения Уеб сървърни езици, 1б
хон.ас.
Упражнения Компютърна лингвистика, 1а
ас. П. Иванова

531 к.з.

434 к.з.

1400–1815 Упражнения Компютърна лингвистика, 1б
ас. П. Иванова 
434 к.з.
25.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 
1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

26.09.2015 г.

0900–1315

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 
1400–1815

Избираема дисциплина 

№ 1 - 547 к.з., № 2 - 441 с.з., № 3 - 531 к.з., № 4 - 432 к.з.,
№ 5 - 532 к.з., № 6 - 533 к.з., № 7 - 436 с.з., № 8 - 431 к.з.,

№ 9 - 434 к.з. , № 10 - 433 к.з.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предвиденото време за обучение на студентите от задочната форма

(0900–1315 и 1400–1815) включва провеждането на 5 учебни часа по 45 минути и 2 почивки
по 15 минути. Времето за провеждане на почивките не е фиксирано и се уточнява между преподавателя и студентите
.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ