Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Магистърски програми Учебни разписания БИАЕ БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – пролетен триместър    English
Факултет по математика и информатика - БИАЕ (1 г.) и (2 г., ІI курс) – пролетен триместър
Последна актуализация: 02.06.2016 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (1 г.)  Курс I  Уч. 2015/16 г.,
В (пролетен) триместър
Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (2 г.) Курс ІI Уч. 2015/16 г., 
В (пролетен) триместър
 
Дата, час Дисциплина Вид Зала

09.04. (събота), 9:00-14:15

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти

лекции

 
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

10.04. (неделя), 9:00-16:45

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти

лекции

 
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

16.04. (събота), 9:00-16:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти

лекции

 
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

17.04. (неделя), 9:00-15:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти

лекции

 
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

23.04. (събота), 9:00-16:00

Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова

лекции

546 к.з.

24.04. (неделя), 9:00-15:00

Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова

лекции

546 к.з.

14.05. (събота), 9:00-16:00

Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова

лабораторни занятия

546 к.з.

15.05. (неделя), 9:00-15:00

Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова

лабораторни занятия

546 к.з.

21.05. (събота), 9:00-16:00

Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

лабораторни занятия

532 к.з.
232 с.з.

22.05. (неделя), 9:00-15:00

Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

лабораторни занятия

532 к.з.
232 с.з.

28.05. (събота), 9:00-16:00

Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

лабораторни занятия

532 к.з.
232 с.з.

29.05. (неделя), 9:00-15:00

Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

лабораторни занятия

532 к.з.
232 с.з.

04.06.(събота), 12:00-13:30

Английски език в управлението на проекти
доц. д-р Иван Шотлеков
гл. ас. д-р Ваня Иванова

Изпит

 
436 с.з.

04.06.(събота), 14:30-17:30

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти

Изпит

 
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

05.06. (неделя), 9:00-13:00

Разработка на бизнес уеб приложения
доц. д-р Анна Малинова

Изпит

546 к.з.

12.06. (неделя), 9:00-12:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти

Поправителен изпит

 
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.

18.06. (събота), 9:00-12:00

Избираеми дисциплини
Практически финансов мениджмънт
Актуални проблеми на софтуерните технологии
Модели и средства за избор на инвестиционни решения
Интелигентни агенти

Ликвидационен изпит

 
535 к.з.
546 к.з.
532 к.з.
536 к.з.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ