Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Учебен график Изпитни сесии Информатика, зимен    English
Факултет по математика и информатика - Информатика, зимен
 Последна актуализация: 10.03.2020 г.
 
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
ИЗПИТНА СЕСИЯ
ЗИМЕН (Б) ТРИМЕСТЪР НА 2019/20 УЧЕБНА ГОДИНА
специалност „ИНФОРМАТИКА“
 
Учебна дисциплина,
преподавател
Редовен изпит Поправителен изпит
дата час зала дата час зала
I курс
Информационни технологии,
доц. д-р Е.Ангелова/ доц. д-р Т. Глушкова

18.03.2020

13:00

446 к.з.

31.03.2020

13:00

446 к.з.

Програмиране (C++),
доц. д-р Николай Касъклиев

20.03.2020

14:00

446 к.з.

30.03.2020

14:00

446 к.з.

Английски език,
гл. ас д-р В.Иванова/гл. ас. д-р Д.Шаркова

Текуща оценка

01.04.2020

9:00

546 к.з.

IІ курс
Обектно-ориентирано програмиране (Java),
доц. д-р Владимир Вълканов

17.03.2020

9:00

546 к.з.

31.03.2020

9:00

446 к.з.

Бази от данни,
проф. д-р С.Стоянов/ гл. ас. д-р Г.Чолаков

26.03.2020

14:00

246 к.з.

01.04.2020

9:00

547 к.з.

Геометрия
проф. дмн Манчо Манев

16.03.2020

9:00

2 аула

30.03.2020

9:00

2 аула

Практикум по ООП и БД
доц. д-р Владимир Вълканов

Текуща оценка

31.03.2020

9:00

446 к.з.

IІІ курс
Компютърна графика,
доц. д-р Димчо Димов

26.03.2020

9:00

446 к.з.

30.03.2020

9:00

547 к.з.

Вероятности и приложна статистика 
проф. дмн Снежана Христова

19.03.2020

9:00

2 аула

31.03.2020

9:00

2 аула

IV курс
Информационно моделиране (C#),
проф. д-р Антон Илиев

17.03.2020

14:00

547 к.з.

31.03.2020

9:00

346 к.з.

Методи на транслация,
доц. д-р Димчо Димов

19.03.2020

14:00

546 к.з.

30.03.2020

9:00

547 к.з.

Осигуряване на качество на софтуера (Q.A.)
проф. д-р Асен Рахнев/ 
гл. ас. д-р Г.Шарков

21.03.2020

10:00

533 к.з.

28.03.2020

10:00

534 к.з.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ