Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Допълнителни квалификации Учител по информатика и информационни технологии (задочно обучение 1 г.) - преди 2017 Приложение 2    English
Факултет по математика и информатика - Приложение 2

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЧЛ.2 (ИЗМ.,ДВ,БР.81 ОТ 2003 Г.)

No

Длъжност

Професионално направление

Специалност

Присъдена професионална
квалификация

Допълнителна квалификация

1

2

3

4

5

6

1.

Учител в детска градина

педагогика

предучилищна педагогика

детски учител

-

 

 

педагогика

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

-

 

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

детски учител

 

 

теория и управление на образованието

всички специалности

педагог, учител

детски учител

 

 

педагогика на обучението по...

всички специалности

педагог, учител

детски учител

2.

Учител по музика в детска градина

педагогика

музикална педагогика

учител по музика

-

 

 

педагогика на обучението по...

музика

учител по музика

детски учител

 

 

педагогика

предучилищна педагогика

детски учител

музика

 

 

педагогика

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

музика

 

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

музика, детски учител

3.

Начален учител

педагогика

начална училищна педагогика с чужд език

начален учител с чужд език

-

 

 

педагогика

начална училищна педагогика

начален учител

учител по ранно чуждоезиково обучение (РЧЕО)

 

 

педагогика

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

учител по РЧЕО

 

 

педагогика

начална училищна педагогика

начален учител

-

 

 

педагогика

предучилищна и училищна начална педагогика

детски и начален учител

-

 

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

начален учител

 

 

теория и управление на образованието

всички специалности

педагог, учител

начален учител

 

 

педагогика на обучението по...

всички специалности

учител по...

начален учител и/или чужд език

 

 

филология

всички специалности

учител

начален учител и/или чужд език

4.

Учител по общообразователен предмет (V - XII клас)

 

 

 

 

4.1.

Български език и литература

филология

българска филология

учител по български език и литература

-

 

 

педагогика на обучението по...

български език и литература

български език и история

български и чужд език

учител по български език и литература

-

 

 

филология

всички специалности

учител по български език и литература

-

 

 

филология

всички специалности

филолог, учител по...

учител по български език и литература

 

 

филология

всички специалности

филолог

учител по български език и литература

4.2.

Чужд език I - XII клас

филология

всички специалности

филолог, учител по чужд език

-

 

 

педагогика на обучението по ...

всички специалности

педагог, учител по чужд език

-

 

 

филология

приложна лингвистика

преводач, учител по чужд език

-

 

 

филология

всички специалности

филолог

учител по съответния чужд език

 

 

филология

приложна лингвистика

преводач

учител по съответния чужд език

 

 

филология

всички специалности

филолог, учител по...

учител по чужд език или друг чужд език

 

 

педагогика на обучението по ...

всички специалности

педагог, учител по ...

учител по чужд език или друг чужд език

 

 

филология

приложна лингвистика

преводач, учител по чужд език

учител по друг чужд език

 

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по чужд език

 

 

от области на висшето образование - хуманитарни науки и природни науки, математика и информатика

съответстваща на учебния предмет

учител по...

учител по чужд език

4.3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

4.3.1.

Математика

математика

математика

учител по математика

-

 

 

педагогика на обучението по...

математика и информатика,

учител по математика

-

 

 

 

физика и математика

учител по математика

-

 

 

математика

всички специалности

математик и др.

учител

 

 

информатика и компютърни науки

всички специалности

информатик и др.

учител по математика

 

 

физически науки

всички специалности

физик и др.

учител по математика

 

 

от област на висшето образование:

всички специалности

инженер и др.

учител по математика

 

 

технически науки

 

 

 

4.3.2.

Информатика и информационни технологии

информатика и компютърни науки

всички специалности

учител по информатика

-

 

 

информатика и компютърни науки

всички специалности

информатик

учител по информатика или учи тел по информатика и информационни технологии

 

 

педагогика на обучението по...

математика и информатика

учител по информатика

-

 

 

педагогика на обучението по...

физика и математика химия и физика

учител по учител по

учител по информатика учител по информатика

 

 

физически науки

всички специалности

учител по физика

учител по информатика

 

 

от област на висшето образование - технически науки

всички специалности

инженер и др.

учител по информатика или учител по информатика и информационни технологии

4.4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.4.1.

История и цивилизация

история и археология

всички специалности

учител по история

-

 

 

история и археология

всички специалности

историк или др.

учител по история

 

 

педагогика на обучението по...

история и география

учител по история

-

 

 

 

български език и история

учител по история

-

 

 

науки за земята

всички специалности

географ и/или учител

учител по история

 

 

религия и теология

всички специалности

богослов и/или учител

учител по история

 

 

философия

всички специалности

философ и/или учител

учител по история

4.4.2.

География и икономика

науки за земята

география

учител по география

-

 

 

науки за земята

география

географ

учител по география

 

 

педагогика на обучението по...

география и история

учител по

-

 

 

 

география и биология

учител по

-

 

 

история и археология

всички специалности

учител по

учител по география

 

 

туризъм

всички специалности

туризъм и др.

учител по география

 

 

науки за земята

всички специалности

геолог и др.

учител по география

 

 

икономика

всички специалности

икономист

учител по икономика

4.4.3.

Психология и логика

психология

психология

учител

-

 

 

психология

психология

психолог

учител по психология

 

 

философия

всички специалности

учител

-

 

 

социология,антропология и науки за културата

всички специалности

социолог и др.

учител по психология и логика

4.4.4.

Етика и право

философия

всички специалности

учител по

-

 

 

философия

всички специалности

философ

учител по етика и право

 

 

психология

всички специалности

учител по

-

 

 

психология

всички специалности

психолог

учител по етика и право

 

 

социология, антропология и науки за културата

всички специалности

социолог и др.

учител по етика и право

 

 

право

право

юрист

-

4.4.5.

Философия

философия

всички специалности

учител по

-

 

 

психология

всички специалности

учител по

-

 

 

социология,антропология и науки за културата

всички специалности

социолог и др.

учител по философия

 

 

религия и теология

всички специалности

учител по

учител по философия

4.4.6.

Свят и личност

философия

всички специалности

учител по

-

 

 

философия

всички специалности

философ и др.

учител по философия

 

 

психология

всички специалности

учител по

-

 

 

социология, антрогия и науки за културата

всички специалности

социолог и др.

учител по философия

 

 

политически науки

политология

политолог

учител по свят и личност

 

 

история и археология

всички специалности

учител по история

-

 

 

педагогика на обучението по...

история и география

учител по история

-

 

 

 

български език и история

учител по история

-

4.5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

4.5.1.

Физика и астрономия

физически науки

всички специалности

учител по физика

-

 

 

физически науки

всички специалности

физик и др.

учител по физика

 

 

педагогика на обучението по...

физика и математика

учител по физика

-

 

 

 

химия и физика

учител по физика

-

 

 

математика

всички специалности

учител по математика

учител по физика

 

 

химически науки

всички специалности

химия и/или учител

учител по физика

 

 

от област технически науки

всички специалности

инженер

учител по физика

4.5.2.

Химия и опазване на околната среда

химически науки

всички специалности

учител по химия

-

 

 

химически науки

всички специалности

химик

учител по химия

 

 

педагогика на обучението по ...

химия и физика

учител по химия

-

 

 

 

химия и биология

учител по химия

-

 

 

физически науки

всички специалности

учител по физика

учител по химия

 

 

биологически науки

всички специалности

учител по биология

учител по химия

 

 

 

всички специалности

биолог, еколог и др.

учител

 

 

химични технологии

всички специалности

инженер-химик,технолог

учител по химия

 

 

биотехнологии

всички специалности

биотехнолог,инженер

учител по химия

 

 

хранителни технологии

всички специалности

технолог, инженер

учител по химия

4.5.3.

Биология и здравно образование

биологически науки

всички специалности

учител по биология

-

 

 

биологически науки

всички специалности

биолог и др.

учител по биология

 

 

педагогика на обучението по ...

биология и химия

учител по биология

-

 

 

 

биология и география

учител по биология

-

 

 

биотехнологии

всички специалности

биотехнолог

учител по биология

 

 

медицина

медицина

лекар

учител по биология

 

 

растениевъдство

всички специалности

агроном и др.

учител по биология

 

 

животновъдство

всички специалности

зооинженер и др.

учител по биология

 

 

ветеринарна медицина

ветеринарна медицина

ветеринарен лекар

учител по биология

4.5.4.

Човекът и природата

педагогика на обучението по...

физика и химия

учител по

-

 

 

 

химия и биология

учител по

-

 

 

физически науки

всички специалности

учител по физика

човекът и природата

 

 

химически науки

всички специалности

учител по химия

човекът и природата

 

 

биологически науки

всички специалности

учител по биология

човекът и природата

4.6.

Изкуства

 

 

 

 

4.6.1.

Музика (I - XII клас) за I - IV клас

педагогика

музикална педагогика

учител по музика

-

 

 

педагогика на обучението по...

музика

учител по музика

-

 

 

музикално и танцово изкуство

всички специалности

музиковед и др.

учител по музика

 

 

педагогика

всички специалности

педагог,учител

учител по музика

 

 

педагогика

начална педагогика

начален учител

учител по музика

 

 

 

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

учител по музика

4.6.2.

Изобразително изкуство (I - XII клас) за I - IV клас

педагогика на обучението по...

изобразително изкуство

учител по изобразително изкуство

-

 

 

Изобразително изкуство

всички специалности

художник и др.

учител

 

 

теория на изкуствата

всички специалности

изкуствовед и др.

учител по изобразително изкуство

 

 

педагогика

начална училищна педагогика

начален учител

учител по изобразително изкуство

 

 

 

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

учител по изобразително изкуство

4.7.

Бит и технологии

 

 

 

 

4.7.1.

Домашен бит и техника (I - IV клас)

педагогика

начална педагогика

начален учител

учител по труд и техника

 

 

 

предучилищна и начална училищна педагогика

детски и начален учител

учител по труд и техника

 

 

педагогика

всички специалности

педагог, учител

учител по труд и техника

 

 

педагогика на обучението по...

педагогика на обучението по техника и технологии

учител по техника и технологии

начален учител

4.7.2.

Домашна техника и икономика (V - VIII клас )

педагогика на обучението по...

по техника и технологии

учител по техника и технологии

-

 

 

от област технически науки

всички специалности

инженер и др.

учител по техника и технологии

4.7.3.

Технологии

педагогика на обучението по...

педагогика на обучението по техника и технологии

учител по техника и технологии

-

 

 

от област технически науки

всички специалности

инженер и др.

учител по техника и технологии

 

 

от област технически науки

всички специалности

инженер и др.

учител

4.8.

Физическа култура и спорт (I - XII клас)

 

 

 

 

4.8.1.

Физическо възпитание и спорт

спорт

всички специалности

учител по физическо възпитание

-

 

 

спорт

всички специалности

треньор по...

учител

 

 

кинезитерапия и рехабилитация

всички специалности

кинезитерапевт и др.

учител по физическо възпитание

5.

Учител по професионална подготовка

от областите:

 

 

 

 

 

технически науки

всички специалности

инженер и др.

учител

 

 

социални, стопански и правни науки

всички специалности

икономист и др.

учител

 

 

аграрни науки и ветеринарна медицина

всички специалности

агроном и др.

учител

 

 

здравеопазване и спорт

всички специалности

треньор и др.

учител

 

 

изкуства

всички специалности

художник и др.

учител

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ