Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Комбинаторни алгоритми    English
Факултет по математика и информатика - Комбинаторни алгоритми
 Лектор  проф. дтн Стойчо Стойчев
 Анотация 
Курсът е посветен на алгоритми за задачи от теория на графите (най-къс път в граф, обхождане на граф в дълбочина и ширина, определяне на свързани компоненти, цикли, Хамилтонов цикъл, Ойлеров цикъл, изоморфизъм на графи, групи, група автоморфизми на граф, класиращи алгоритми, изоморфно влагане и изоморфно пресичане на графи, потоци в граф и др.) и алгоритми за генериране на основните комбинаторни обекти (пермутации, комбинации, вариации, подмножества, разбивания). Разглеждат се още: сложност на алгоритъм, методи за съставяне на ефективни алгоритми и свързаните с тях структури от данни.
Съдържание  
  1. Теория на графите: най-къс път в граф; обхождане на граф в дълбочина и ширина; определяне на свързани компоненти
  2. Цикли: Хамилтонов цикъл; Ойлеров цикъл.
  3. Изоморфизъм на графи, групи, група автоморфизми на граф.
  4. Класиращи алгоритми, изоморфно влагане и изоморфно пресичане на графи, потоци в граф и др.
  5. Алгоритми за генериране на основните комбинаторни обект: пермутации, комбинации, вариации, подмножества, разбивания; сложност на алгоритъм, методи за съставяне на ефективни алгоритми и свързаните с тях структури от данни.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ