Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Алгебрична теория на кодирането    English
Факултет по математика и информатика - Алгебрична теория на кодирането

 Лектор  доц.д-р Никола Зяпков
 Анотация 
   Една от основните области на приложение на крайните полета (полета на Галоа) и крайно-мерните векторни простраства над крайно поле се явява теорията на кодирането.Този курс има за цел да представи това приложение при конструирането на линейни кодове , циклични кодове и самодуални кодове.
Съдържание  

1.      1.    Линейни кодове. Свойства.

2.    Крайни полета.

3.    Примитивни елементи . Структура на крайните полета.

4.    Циклични кодове.

5.    БЧХ – кодове.

6.    Теория на инвариантите.

7.    Самодуални кодове.

8.    Екстремални самодуални кодове.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ