Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Избрани въпроси от училищната стереометрия    English
Факултет по математика и информатика - Избрани въпроси от училищната стереометрия

 Лектор проф. д-р Васил Милушев, гл. ас. Гинка Бизова
Анотация
    Геометрия на фигурите в пространството. Проектиране. Кръстосани прави.Тристенен ъгъл. Сечение на многостен с равнина. Комбинация от многостени и ротационни тела.
Предварителни изисквания
 • Студентите трябва да имат основни знания от училищния курс по планиметрия, стереометрия  и тригонометрия.
Съдържание
 1. Проектиране. Успоредно, ортогонално и централно проектиране. Приложение на ортогоналната проекция на точка върху равнина. 6 часа
 2. Кръстосани прави. Построяване на ъгъл между кръстосани прави. Пресмятане на разстояние между кръстосани прави. 8 часа
 3. Сечение на многостен с равнина. Методи за построяване на сечения. Пресмятане на лица на сечения и обеми на отсечени части от многостен. 8 часа
 4. Тристенен ъгъл. Синусова и косинусова теорема за тристенен ъгъл. 3 часа
 5. Комбинации от многостени и ротационни тела. Описана сфера около пирамида и призма. Вписана сфера в пирамида и призма.  8 часа
 6. Екстремални задачи в стереометрията.  Намиране на най-голяма и най-малка стойност на лица, обеми и елементи на многостени и ротационни тела. 7 часа


Литература
 
 1. Златанов Г., Училищен курс по геометрия, ПУ „П. Хилендарски”, 1989 г.
 2. Додунеков Ст. и др. Математика 11 клас, Профилирана подготовка, „Регалия – 6”, София, 2002 г.
 3. Паскалев Г., Здр. Паскалева, Математика 11 клас, ІІ равнище, „Архимед ПП”, София, 2002 г.
 4. Бизова Г., Приложение на ортогоналната проекция на точка върху равнина, сп. Математика, кн.3, стр.16-25, 2002 г.
 5. Бизова Г., Подготовка на учениците за изучаване на темата ”Сечение на многостен с равнина”, сп. Обучението по математика, кн.2, стр. 29-35, 1987 г.
 6. Бизова Г., Построяване сечение на многостен с равнина, сп. Математика и информатика, кн.6, стр.25-33, 2003 г.
 7. Бизова Г., Р. Маврова, Тестове по математика 11-12 клас – стереометрия, „Коала Прес”, Пловдив, 2007 г.
 8. Рангелова П., Сборник задачи за 11 – 12 клас – стереометрия, „Коала Прес”, Пловдив, 2006 г.
 9. Бизова В., Кръстосани прави, Дипломна работа, ФМИ – Пловдив, 2002 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ