Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Шаблони за дизайн (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Шаблони за дизайн (Практикум)

 Лектори

Иван Енев (ръководител проекти във Верео Текнолоджис),

Дамян Митев (докторант във ФМИ)

Анотация 
 Целта на курса Шаблони за дизайн (Design Patterns) е да запознае студентите с най-използваните шаблони за създаване на елегантен обектно-ориентиран дизайн. Шаблоните за дизайн са общо повтаряеми решения на често срещани проблеми в софтуерния дизайн. Студентите ще бъдат запознати с техники за създаване на гъвкав  софтуер, който може лесно да бъде повторно използван. Примерите в курса ще бъдат имплементирани на Java.
Изисквания за курса  

Познания по обекно-ориентиран дизайн и обектно-ориентирано програмиране, познания по Java, подходящ за всички информатици (от I курс до магистри)

Условия за поставяне на крайна оценка

Домашни работи – 20%
Разработка на тема – 20%
Презентация на тема – 20%
Разработка на проект – 20%
Презентация на проект – 20%

Съдържание  
1. Въведение. Какво е шаблон? Произход. Структура. Имена. Диаграми. Анти-шаблони. Примери.
2. Шаблони строители. Abstract factory. Builder. Factory method. Prototype. Singleton.
3. Структурни шаблони. Adapter. Bridge. Composite.
4. Структурни шаблони. Decorator. Facade. Flyweight. Proxy.
5. Поведенчески шаблони. Command. Interpreter. Iterator.
6. Поведенчески шаблони. Mediator. Memento. Observer.
7. Поведенчески шаблони State. Strategy. Template method. Visitor.
8. J2EE шаблони. Контекст на J2EE шаблони. EJB/JPA/JEE. Data Access Objects. Fast-Lane Reader. Page-by-Page Iterator. Session Facade. Value Object.
9. Refactoring.
10. Презентации на проекти, поставяне на крайни оценки.
Литература  

Design Patterns, 2004 by Gang-Of-Four

Thinking In Patterns, 2001 by Bruce Eckel

Refactoring To Patterns, 2004 by Joshua Kerievsky  

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ