Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи    English
Факултет по математика и информатика - Оптимизационни задачи в процеса на разпознаване на образи

 Лектор гл. ас. д-р Петър Копанов
Анотация
     Целта на курса е да запзнае студентите със съвременните методи и проблеми при компютърното разпознаване на обекти. Курсът е разделен на 2 части: основна, в която се представят някои общи методи и алгоритми за разпознаване, и практическа, в която се описват конкретни проблеми (които екипът, в който участва преподавателят, е решавал при практическа реализация на такава система).
Съдържание

1. Увод в методите за разпознаване на образи. Основни проблеми.
2. Математически апарат: стереодърво, апроксимация на изображение с помощта на стереодърво.
3. Интерполации в стереодърво. Мерки за близост. Оптимизационни задачи.
4. Основен математически апарат, необходим за разпознаване на обекти в евклидово пространство.
5. Формулиране на общата оптимизационна задача: Метод на най-малките квадрати.
6. Методи за минимизация на сума от квадрати.
7. Метод на Льовенберг-Маркард.
8. Разпознаване на равнини и сфери.
9. Разпознаване на конуси, цилиндри и торове.
10. Разпознаване на други обекти, елиминиране на далечни точки, автоматично разпознаване на типа на обекта.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ