Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Работа със Spring Framework (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Работа със Spring Framework (Практикум)

 Лектор Иван Енев
Анотация
     Курсът е ориентиран към теоретичен преглед и практическо въведение в средствата, които предоставя Spring Framework за разработване на многослойни Java/J2EE базирани приложения. Завършва се със създаване на проект. Необходими познания: обектно-ориентирано програмиране, основи на Java, основи на бази данни.
Съдържание

1. Въведение. Защо Spring Framework? Какво е Spring Framework – архитектура и възможности. Разбиране на шаблона за дизайн “Инверсия на контрола“. Прилагане на аспектно-ориентирано програмиране. Алтернативи на Spring.
2. Свързване на Java бийнове. Автоматично свързване. Работа със Spring бийнове.
3. Създаване на аспекти. Въведение в аспектно-ориентираното програмиране. Създаване на advice. Дефиниране на pointcuts. Създаване на introductions. Използване на ProxyFactoryBean. Autoproxying.
4. Работа с бази данни. Spring DAO философия. Работа с JDBC и Spring. Поддръжка на ORM frameworks. Интеграция с Hibernate.
5. Управление на транзакции. Разбиране на транзакциите. Програмиране на транзакции в Spring. Деклариране на транзакции. Деклариране на транзакции по имена на методи. Деклариране на транзакции чрез метаданни.
6. Remoting. Преглед на възможностите за remoting. Работа с RMI. Работа с Http invoker. JAX-RPC услуги.
7. Достъп до enterprise услуги. Достъп до обекти през JNDI. Изпращане на e-mail. Scheduling. Изпращане на съобщения с JMS.
8. Връзка с web слоя. Връзка между requests и controllers. Обработка на заявки с контролери. Превръщане в уеб изгледи. Using Spring's Bind tag. Обработка на изключения.
9. Сигурност в Spring приложения. Въведение в Acegi Security System. Управление на проверка за идентичност. Контрол на достъпа. Защитаване на уеб приложения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ