Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Числени алгоритми за работа с матрици    English
Факултет по математика и информатика - Числени алгоритми за работа с матрици

 Лектор ас. д-р Петко Янев
Анотация
     Писането на добър (ефикасен) софтуер за работа с матрици изисква математическо разбиране на проблема и съществуващите видове теоретични решения, усет за алгоритмичното му представяне, както и оценка на прецизността и възможностите на компютърната аритметика. Алгоритмите за работа с матрици са в основата на огромен брой серийни и паралелни програми и имат приложения в редица научни области. С развитието на хардуера съществува постоянна необходимост за подобрение на старите алгоритми и писането на нови, с цел оптимално използване на модерните компютърни архитектури (паралелни машини, GRID, и др.). Въпреки това, основните теоретични математически познания за самите методи остават актуални и от съществено значение.
Съдържание

1. Алгоритми за умножение на матрици.
2. Анализ на матрици – пресмятане на норми, проекции, декомпозиции.
3. Системи линейни уравнения – триъгълни системи, симетрични системи, положително дефинитни, тридиагонални и др.
4. Ортогонализация на матрици и метод на най-малките квадрати.
5. Паралелни алгоритми за работа с матрици.
6. Собствени стойности, собствени вектори.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ