Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Увод в паралелното програмиране    English
Факултет по математика и информатика - Увод в паралелното програмиране
 Лектор ас. д-р Петко Янев
Анотация
     Многопроцесорните архитектури постепенно се налагат като стандарт, както при обикновените десктоп конфигурации, така и при сървъри и преносими компютри. С цел оптимално и ефикасно функциониране, паралелните програми, писани за такива многопроцесорни архитектури, трябва да отговарят на общоприетите принципи и модерните концепции на паралелното програмиране.
Съдържание

1. Основи на паралелизма – памет, инструкции, процесори и процеси, мрежи.
2. Приложения – линейна алгебра, LAPACK, пресмятания с разредени и гъсти матрици.
3. SIMD (Single Instruction Multiple Data) програмиране.
4. Паралелизъм с обща памет – OpenMP стандарт и работа с него.
5. MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) програмиране.
6. Паралелизъм с разпределена памет – MPI (Message Passing Interface) стандарт и работа с него.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ