Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Raytracing - Фотореалистични изображения (Практикум)

 Лектор гл. ас. Александър Пенев
Христо Лесев - 3 курс информатика
Анотация
     Курсът е предназначен за студенти с изявен интерес в компютърната 3D графика. В него се разглежда програмирането на инструменти за изграждане на фотореалистични изображения. Темите включват описване на обектите в тримерното пространство и изграждане на модел на физически коректно осветление. По време на курса всеки студент ще изработи собствена програма за генериране на изображения с качество, познато ни от Shrek, Ice Age и т. н. Към студентите няма изисквания за предварителни знания по материята, но ентусиазмът и познания по C++ са препоръчителни.
Съдържание

1. Въведение: история; алгоритъм за определяне на видимите повърхности Ray-Trace; камера, ray.
2. Дефиниране на сцена и обекти в пространството: структури от данни; обекти: сфера, равнина, триъгълник; намиране пресечните точки на лъч с обект.
3. Светлина и Материали I: засенчване; точков източник на светлина; цвят; модели на поведение: Lambert, Phong.
4. Геометрична оптика: отражение; пречупване; Supersampling.
5. Светлина и Материали II: the rendering equation; анизотропни материали; индиректно осветяване; distributed rendering.
6. Индиректно осветяване I: физичен модел; Radiosity.
7. Индиректно осветяване II: Path-tracing; Monte Carlo методи.
8. Индиректно осветяване III: Photon mapping; Irradiance caching.
9. Raytracing в реално време.
10. Разглеждане на проекти.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ