Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в 3D графиката (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в 3D графиката (Практикум)

 Лектор гл. ас. Александър Пенев,
Андрей Марчев - 3 курс информатика
Анотация
     Целта на избираемата дисциплина е да запознае студентите с основите и принципите на 3D графиката, която намира все по-голямо приложение в кино, гейм, рекламната и др. индустрии. Ще бъде разгледан процесът на развитие на подобен тип проекти – от моделиране на пространствени обекти до получаване на финално изображение. За всеки етап са предвидени както теоретично разискване на проблемите, така и прилагането им на практика, като за целта ще бъдат използвани водещи продукти в бранша ( 3DS MAX, vray). Курсът е предназначен за начинаещи и не изисква предварителни знания в областта.
Съдържание

1. Увод: увод в 3D графиката (презентация); запознаване с 3DS MAX - интерфейс и навигация; създаване и свойства на обекти; основни операции с обекти; основи на осветление и рендване.
2. Моделиране 1: въведение в модификаторите; примитиви vs мешове; подобектово ниво на мешове; shapes vs splines; подобектово ниво на splines.
3. Моделиране 2: полигонално моделиране; добавяне на детайл; премахване на детайл; smoothing groups; булеви операции.
4. Моделиране 3: моделиране с subdivisional surfaces.
5. Моделиране 4: моделиране с splines; добавяне и премахване на детайл; лофт; surface, patch.
6. Осветление и рендване: видове светлини; видове сенки; global illumination.
7. Рендване 2: global illumination 2.
8. Материали: vray материали; мапове и мапинг координати.
9. Подготовка за предаване на проект.
10. Разглеждане на проекти.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ