Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Администриране на Oracle Database 10g (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Администриране на Oracle Database 10g (Практикум)

 Лектор  Николай Манчев – старши консултант в Oracle Corporation
Анотация
     Курсът е предназначен за студентите с интерес в администрация на големи бази данни и фокусира върху специфичните възможности на Oracle Database 10g. Студентите получават познания по цялостната архитектура на Oracle Database, както и умения за планирането, инсталацията, поддръжката и защитата на базата данни. Курсът дава подготовка за полагане на изпита 1Z0-042 и придобиване на първото ниво сертификат за администратор на Oracle база данни - Oracle Certified Associate. Курсът няма предварителни изисквания, но притежаването на начални познания по SQL и обща системна администрация ще помогнат много.
Съдържание
 1. Увод: архитектура на базата, логически и физически структури на базата.
 2. Инсталация на Oracle Database: системни изисквания, процес на инсталация, конфигурация.
 3. Създаване на база: планиране, използване на DBCA.
 4. Управление на Oracle инстанция: запознаване с Enterprise Manager, стартиране на базата и инициализиращи параметри, изключване на базата, динамично наблюдение на производителността.
 5. Управление на структурите съхраняващи данни: блокове, tablespaces, файлове с данни, OMF, система за автоматично управление на съхраняването (ASM).
 6. Администрация на потребителите: автентикация, привилегии, системни привилегии и привилегии на ниво обекти, роли, профили, потребители.
 7. Управление на обекти в схемата: управление на таблици, поддържане на интегритет на данните, индекси, временни таблици, речник на данните. Управление на данни и конкурентен достъп: администрация на PL/SQL обекти, управление на транзакции, заключване, заключване при DML, откриване и справяне с конфликти предизвикани от заключване на данните.
 8. Сигурност в Oracle Database: разделение на отговорности, принцип на минималните привилегии, одит на базата, FGA политики, прилагане на patch-ове.
 9. Конфигурация на мрежовото обкръжение: Net Services, Net Listener, инструменти за конфигурация на Oracle мрежа, потребителски сесии при споделен сървър, SGA и PGA.
 10. Управление на производителността: наблюдение на сесиите, използване на SQL Tuning Advisor, автоматично и ръчно управление на споделената памет, невалидни и неизползваеми обекти.
 11. Концепции за съхранение и възстановяване: възстановяване на инстанция, възстановяване при повреда в хардуера, използване на MTTR, архивни логове, архивиране и възстановяване на база, подходи при загуба на файлове (контролен файл, файл с данни, redo log файл), използване на Flashback.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ