Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език в разработването на образователни проекти (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Английски език в разработването на образователни проекти (Практикум)
 Лектор  гл. ас. Иван Шотлеков
Анотация
     Ефективната употреба на английския език като средство за комуникация е от съществено значение за по-пълноценната лична и професионална реализация на специалистите по информатика и/или математика. Предвид предстоящото членство на страната ни в ЕС и възможностите, предлагани от структурните фондове на общността, уменията за разработване и ръководене на проекти, в частност в сферата на образованието, стават все по-актуални. Поради фундаменталния си характер, тези умения ще могат да се прилагат и в други области. Целта на курса е да се постави акцент върху използването на английски език в продължение на целия процес от жизнения цикъл на един образователен проект с помощта на ИКТ. От курсистите се очаква да поемат голяма отговорност за своето обучение, т. е. съвестен и творчески подход към поставените им задания. Особено ще се оценяват и насърчават усилията за интегрирането на теорията и практиката. Езиковото равнище на курсистите трябва да бъде средно напреднали или по-високо.
Съдържание

1. Управление на образователни проекти и стратегическо планиране.

2. Управление на процесите в образователните проекти.

3. Мониторинг и оценка на образователните проекти.

4. Практическа разработка на образователен проект.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ