Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основи на борсовата търговия (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Основи на борсовата търговия (Практикум)

 Лектор  ас. Станка Хаджиколева, Велизар Благоев
Анотация
     Целта на курса е да представи на достъпно ниво трите компонента, необходими за успешна електронна търговия на финансовите пазари: техническия анализ като метод за изграждане на стратегия за игра; управлението на капитала – средство за оптималнo управление на финансовите ресурси при определен риск; психологията като решаващ фактор за успешен трейдинг. Курсът е с максимална практическа насоченост.
Съдържание

1. Въведение. Пазар. Характеристики – ликвидност и волатилност. Видове пазари – акции, фючърси, валутни. Особености. Маржин и ливъридж. Цена. Фактори, влияещи върху цената. Методи за прогнозиране на цената – технически и фундаментален анализ. Ордери. Видове ордери.

2. Технически анализ. Видове графики. Времеви фреймове. Трендлинии. Ценови коридор. Подкрепа и съпротива. Основен вълнови модел. Теория на Дау Джоунс.

3. Вълнови принцип на Елиът. Импулсни и корективни фигури. Вълни на Волф. Модел на Ган. Числа на Фибоначи. Вълнови принцип на Елиът.

4. Стратегии за търговия. Характеристики на методите за търговия – познаваемост, съотношение риск-печалба. Стратегии, базирани на технически индикатори. Стратегии, базирани на графични технически конфигурации. Стратегии за търгуване при обявяване на важни икономически данни.

5. Управление на капитала. Приложение. Функции. Видове – по Мартингейл и анти Мартингейл. Практически аспекти – постоянно съотношение на използваем маржин спрямо депозит. Серии. Фиксирано-фракционен метод. Фиксирано-пропорционален метод.

6. Психология. Психологически аспекти на трейдинга. Вероятности. Парадокс на вероятностите. Убеждения – същност, произход и влияние върху трейдинга. Необходими предпоставки за успешен трейдинг. Документация – план за игра, история на сключените сделки, крива на капитала.

7. Търговия в реално време чрез демо акаунти.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ