Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Разработване на уеб-базирани приложения (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Разработване на уеб-базирани приложения (Практикум)

 Лектор  Георги Соколов, програмист в ES Net Ltd
Анотация
     В този курс ще се демонстрират възможностите на езика PHP за разработване на средно големи уеб приложения. Курсът ще се проведе под формата на т.нар. PBL (Problem Based Learning) като за целта на обучението ще се разработи реален напълно функционален проект. Ще се разгледат техники като използване на шаблони, файлови операции, сигурност при транзакциите, връзки с СУБД, изработване на потребителски интерфейси базирани на PHP-GTK и др. Предварителни изисквания към студентите: Умения за изготвяне на прости алгоритми, както и базови знания по HTML и Javascript.
Съдържание

А) Семинарни упражнения

 1. Въведение в PHP (история, версии на езика) (2 ч.)
 2. Синтаксис и възможности на езика (4 ч.)
 3. Взаимодействие с файловата система (2 ч.)
 4. Връзки с СУБД (2-4 ч.)
 5. Сигурност и сесии (4ч.)
 6. Шаблони(1 ч.)
 7. AJAX (2ч.)
 8. Манипулиране на изображения с PHP/GD (2 ч.)
 9. GUI приложения с PHP-GTK (1 ч.)

Б) Лабораторни упражнения

 1. Основни оператори и класове (2 ч.)
 2. Изготвяне на shell скрипт (2 ч.)
 3. Работа с MySQL (2-4 ч.)
 4. Написване на прост скрипт за аудентификация (2 ч.)
 5. Експериментиране с Ajax, Smarty, PHP/GD (4 ч.)
 6. Упражнения (4-6 ч.)
Практичен тест (2 ч.)
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ