Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми PERL за лингвисти (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - PERL за лингвисти (Практикум)

 Лектор  Атанас Чанев
Анотация
     Езиковите технологии навлизат много интензивно в ежедневието на съвременния човек. Европейският съюз се разширява и са необходими средства за обработка на езиците на новите страни членки. Той е подходящ и за студенти, които желаят да се запознаят с основни техники за анализ на естествен език. В България има няколко компании, които разработват продукти за обработка на естествен език. Интересно приложение на езиковите технологии са продуктите за антиспам защита.
Съдържание

1. Основи на Perl. Променливи, конструкции.

2. Регулярни изрази.

3. Файлове.

4. Сложни типове данни. Масиви, Хеш таблици, Указатели.

5. Функции. Сегментиране на изречения.

6. Обекти - основни принципи на обектно-ориентирано програмиране.

7. Наследяване и полиморфизъм.

8. Корпусна лингвистика.

9. Извличане на честотни листове.

10. Езиков анализ.

11. Мрежата като корпус. Използване на програмния интерфейс на търсачката Google.

12. Извличане на информация (information retrieval).

13. Perl TK графичен интерфейс.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ