Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Ойлерови интеграли    English
Факултет по математика и информатика - Ойлерови интеграли

 Лектор  доц. д-р Георги Кулев
Анотация
     Дисциплината включва: дефиниции и основни свойства на бета и гама функциите на Ойлер, връзката между тях и някои техни приложения.
Съдържание

1. Бета функция на Ойлер – дефиниционна област, равномерна сходимост и непрекъснатост, гладкост и формули за частните производни, симетричност, формули за понижение, други представяния на бета функцията.

2. Гама функция на Ойлер – дефиниционна област, равномерна сходимост и непрекъснатост, гладкост и формула за производните, формула за понижение, формула на Ойлер-Гаус, формула за допълнението.

3. Връзка между бета и гама функциите на Ойлер.

4. Приложения – изследване за сходимост и пресмятане на несобствени интеграли, формула на Лежандър, асимптотическо поведение на гама функцията, формула на Стирлинг, формула на Гаус, връзка с дзета функцията.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ