Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Графично решаване на уравнения и неравенства    English
Факултет по математика и информатика - Графично решаване на уравнения и неравенства

 Лектор  доц. д-р Петко Раднев
Анотация
     В курса се използват графики на функции при решавене на уравнения и неравенстнва. При построяването на графиките се налага да се изследват функции. Разглеждат се рационални, ирационални, показателни, логарит¬мични и тригонометрични уравнения и неравенства. С малки изключения, решаваните уравнения и неравенства са от училищния курс по математика. Някои от разглежданите примери са давани на приемни изпити и др. математически състезания.
Съдържание

1. Рационални уравнения и неравенства.

2. Модулни уравнения и неравенства.

3. Ирационални уравнения и неравенства.

4. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства.

5. Тригонометрични уравнения и неравенства.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ