Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Европейска бизнес среда    English
Факултет по математика и информатика - Европейска бизнес среда

 Лектор   д-р Тошо Стоянов
Анотация
     В процес сме на присъединяване към Европейската общност – и то много скоро. В настоящия курс се предлага кратка, но по-широка картина на този мощен съюз, концентриращ огромен капиталов и човешки ресурс. Представени за основните етапи в неговото създаване, разглеждат се главните движещи държави, анализира се бизнеса – в неговото технологично и пазарно поведение. Изясняват се основните органи за упрвление на съюза и техните функции и значимост за страните от Европа; излагат се аргументи и сравнения на страни от Западна и Източна Европа; обясняват се различията в националните икономики. Този курс не може да ви направи пълноправни членове на Евросъюза но може да ви подготви, ориентира и даде идеи за следващите няколко години какво би ви се случило и какви да бъдат вашите потенциални очаквания. Всичко това би помогнало на младите специалисти да потърсят мястото си в този процес, да се ориентират за възможностите пред тях и да потърсят задълбочаване на познанията си в определни направления на личния им интерес.
Съдържание

1. История на създаването на Европейския икономически съюз.
2. Географско разпределение на индустрии, население, работна сила и капитали в страните от Европейската общност (ЕО).
3. Структура на вноса и износа на ЕО.
4. Тенденции в промените на макрорамките на страните от ЕО – преди и след приемането им в общността.
5. Предимства на икономиките на страните членки.
6. Предимства и минуси на страните от Източна Европа.
7. Движение на работаната сила в ЕО.
8. Структури и органи на управление на ЕО.
9. Законодателство на ЕО и национални закони.
10. Еврозоната, като част от ЕО.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ