Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основи на UNIX и LINUX    English
Факултет по математика и информатика - Основи на UNIX и LINUX

 Лектор  Йовко Ламбрев; Стоян Мишинев
Анотация
     Курсът представлява обширен преглед в концепциите на операционните системи UNIX и Linux с цел запознаване с фундамента им. Подходящ е за начинаещи, както и за средно напреднали в тази сфера, желаещи да подредят знанията си върху концептуално чист базис. Ще се засегнат теми като работа в командния шел, концепция за видовете потребители и групи, техните права, графичните среди, работа в мрежа и управление на мрежовата подсистема на UNIX, TCP/IP протокол и базирани на него протоколи и услуги като FTP, HTTP. SMTP и др. Бегло ще бъде засегната работата с текстообработка, графични и мултимедийни приложения под Linux, ще бъде наблегнато предимно на мрежови приложения под UNIX/Linux като електронна поща и тяхната сигурност. Ще бъдат разгледани някои пакетни системи както и работата и администрацията на UNIX като Internet сървър за различни услуги като поща, web, бази-данни, защитни страни, рутери и др. По време на лекциите ще бъдат демонстрирани възможностите на няколко Linux дистрибуции и на FreeBSD като представител на свободните UNIX операционни системи. Курсът определно ще акцентира и върху моралните аспекти от използването на свободен софтуер пред собственически такъв. Ще бъдат правени паралели с алтернативни операционни системи, включително и комерсиални UNIX представители. Лекциите могат да бъдат приети като необходимo (но не и достатъчно) условие при подготовка за базовите нива за сертифициране на младши системни администратори от типа на LPIC1.
Съдържание

1. Какво е Свободен софтуер, GPL, Linux? История. Общност, философия, nettiquette. Запознаване с историята и философията на обществото на свободния софтуер, чийто плод е Linux и софтуерът, за който ще се говори по-нататък.

2. Команден ред, shell, потребители. Запознаване (теоретично и демонстрационо) с основните компоненти и идеи на системата.

3. Графичната среда X window. Gnome. KDE. Описват се принципите на работата на X window системата, начините на употреба и различните компоненти, както и две от най-използваните работни среди Gnome и KDE. Има теоретична и демонстрационна част.

4. Мрежи. Описват се основите на TCP/IP мрежите, как могат да се използват под Linux, както и основни приложения за работа в мрежата.

5. Текстообработка. Описват се основните текстови редактори, съществуващите офисни приложения, както и различни задачи като проверката на правописа и печата.

6. Графика и мултимедия. Описват се основните мултимедийни приложения за разглеждане и обработка на различни формати и носители.

7. Разработка. Лекцията е увод в инструментите за разработка компилатори, дебъгери, среди за разработка, както и няколко специфични за средата езика.

8. Инсталация. Демонстрира се инсталиране на FreeBSD и дистрибуциите Debian, Fedora, Slackware.

9. Пакетни системи. Описват се системите за работа с пакети от приложения при различните дистрибуции.

10. Linux като сървър. Описват се възможностите на операционната система да работи като сървър за различни услуги, като firewall, web сървър, поща, и т. н.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ