Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Елементарни методи в теорията на числата    English
Факултет по математика и информатика - Елементарни методи в теорията на числата

 Лектор  проф. д. м. н. Дойчин Толев
Анотация
     Избираемата дисциплина е посветена на приложението на елементарни методи за изучаване на широк кръг задачи от теорията на числата.
Съдържание

1. Определение и основни свойства на някои числови функции (на Мьобиус, Ойлер, Лиувил и др.) и приложението им в теорията на числата.

2. Елементарни методи за изучаване разпределнието на простите числа.

3. Задачи на Гаус и Дирихле за преброяване на целочослените точки в кръга и под хиперболата и тяхно частично решаване с помощта на метода на И. Виноградов.

4. Методи на решетото (на Ератостен, Брун и Селберг) и техни приложения към теорията на простите числа.

5. Класически експоненциални суми (на Гаус, Вайл, Рамануджан, Клостерман). Основни свойства и някои приложения.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ