Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Windows-базирани приложения с Visual C# .NET (Практикум)    English
Факултет по математика и информатика - Windows-базирани приложения с Visual C# .NET (Практикум)
 Лектор  Николай Павлов
Анотация
     Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на Windows-базирани приложения чрез средата за разработка и изпълнение на приложения Microsoft .NET Framework , като използват интегрираната среда за разработка Microsoft Visual C # .NET. Основно внимание се отделя на средата за разработка и изпълнение на приложения Microsoft .NET Framework – концепция, основни понятия, типове данни, структура на приложения. Набляга се върху изграждането на потребителски интерфейс и връзка с бази данни. Курсът изисква познания по обектно ориентирано програмиране и SQL бази данни. Завършва се със създаване на цялостно приложение като модел на информационна система с достъп до база данни и защита на собствен проект.
Съдържание

1. Въведение в Microsoft .NET Framework – концепция, основни понятия, структура на приложения.

2. Типове данни, обектно ориентирано програмиране.

3. Създаване на потребителски интерфейс на приложение чрез Windows Forms.

4. Създаване на потребителски контроли.

5. Достъп до бази данни чрез ADO .NET.

6. Преглед на съпровождащите технологии в Microsoft .NET Framework.

7. Разпространение и внедряване на Microsoft .NET Framework приложения.

8. Разработване на собствена информационна система.

9. Защита на проекта.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ