Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в Microsoft .NET    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в Microsoft .NET

 Лектор  Иван Давидов - програмист (C#, ASP.NET)
Анотация
     Въпреки че е сравнително нова технология, Microsoft.NET се превърна в основен конкурент на Java и PHP в областта на интернет базираните приложения, а в някои отношения дори ги надминава. Microsoft.NET позволява разработката на конзолни приложения, GUI приложения, мрежови приложения, приложения за мобилни устройства (GSM апарати, Palmtop компютри), интернет базирани приложения и приложения за разработка, внедряване и консумация на Web Services. Целта на курса е да запознае студентите с основите на стандартно дефинирания dotNET, след което ще се разгледат по-конкретно възможностите на Microsoft.NET. По време на курса ще бъде разгледан езикът C# (C Sharp), който е стандартизиран и е създаден специално за нуждите на dotNET. Курсът е предназначен за всички студенти от ФМИ без ограничения. В рамките на курса е предвидена лекция по ООП с цел опресняване на знанията и по-лесна миграция към обектно-ориентираната структура на dotNET. Курсът приключва с текуща оценка, която ще се определи с тест или защита на проект (по избор на студента).
Съдържание

Първа част: dotNET

 1. Въведение в ООП, наследяване и полиморфизъм.
 2. Въведение в dotNET, дефиниране на понятието assembly.
 3. Запознаване с обектно-ориентирания модел на dotNET.
 4. Разглеждане на пространствата от имена, производни на System.
 5. Въведение в C#, разработване на конзолни приложения.
 6. Работа с масиви, низове и колекции.
 7. Разглеждане на други често използвани пространства от имена.

Втора част: Microsoft.NET

 1. ADO.NET и достъп до бази данни тип SQLServer и MSAccess.
 2. Разработка на Windows приложения, базирани на Microsoft .NET.
 3. Въведение в ASP.NET и разработка на интернет базирани приложения.
 4. Въведение в Web Services и разработката на приложения за тях.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ