Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Дизайн на документа    English
Факултет по математика и информатика - Дизайн на документа

 Лектор  Бисер Дамянов
Анотация
     Дизайн на документа е теоретико-практически курс. Той обхваща въпроси на графичния дизайн, свързани с оформянето на документ, създаван в персонален компютър. Студентите получават знания за естетиката на документа, шрифта, композицията на документа и цветовото му оформяне. Курсът включва задачи за проектиране: на визитка, рекламни листовки, документи за бизнес кореспонденция, както и друг тип документи. Курсът изисква определен запас от знания и умения за програмите Word, PageMaker, CorelDraw.
Съдържание

1. Дизайн на документ. Общи принципи на оформянето на документ. Смисленост. Съразмерност. Последователност. Контраст. Цялостност. Свързаност на детайла.

2. Дефиниране на страница на документ. Формат. Мрежи. Колони. Вътрешни полета. Граници.

3. Оформяне на текстов документ. Заглавия. Предзаглавия. Подзаглавия. Коментарии към илюстрациите. Колонтитули. Вмъкнати цитати и текстови карета. Отметки. Емблеми и лого.

4. Шрифт. Архитектура на шрифта. Шрифтова гарнитура. Шрифтови семейства. Шрифтови начертания. Основни видове шрифтове.

5. Използване на шрифт в документа. Стил на шрифта. Шрифтово решение. Използване на семейства от шрифтове. Тежест на шрифта. Кегел. Подравняване. Kerning и tracking. Междуредови разстояния. Разстояния между абзаци, табулации, отстъпи.

6. Оформяне на блокове. Бяло поле. Наборни линии. Рамки. Карета. Падащи сенки. Екрани. Bleeds.

7. Използване на илюстрации в документа. Готови картинки. Картинна галерия. Текстури и шарки за фон. Комплекти символни знаци и картинни шрифтова. Информационни графики. Сканирани илюстрации. Представяне и позициониране на илюстрациите. Променяне на илюстрациите.

8. Използване на фотографии в документа. Променяне на фотографиите. Изрязване. Уголемяване и намаляване. Обръщане. Определяне на контраст и яркост. Ретуширане. Позициониране.

9. Работа с цвят. Основни сведения за цветовете. Свойства на цвета. Основни и съставни цветове. Смесване на цветовете – видове. Цветови тон. Нюанс. Цветови контраст.

10. Избор на цветове. Цвят и настроение. Цветова схема. Използване на основни допълнителни цветове. Цветови съчетания и хармонии.

11. Проектиране и създаване на визитка.

12. Проектиране и създаване на бланка за писма.

13. Проектиране и създаване на заглавна страница на факс-съобщение.

14. Проектиране и създаване на бизнес или друг тип доклад.

15. Проектиране и създаване на рекламна листовка.

16. Проектиране и създаване на календар.

17. Проектиране и създаване на формуляр.

18. Проектиране и създаване на формуляр, анкета, талон.

19. Обсъждане на продукцията.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ