Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Задачи за математически състезания    English
Факултет по математика и информатика - Задачи за математически състезания

 Лектор  проф. д. м. н. Дойчин Толев
Анотация
     Избираемата дисциплина е посветена на решаване на задачи с повишена трудност от областта на математическия анализ, алгебрата и теорията на числата. За целта ще се прилагат предимно знанията, придобити в занятията по съответните дисциплини, но ще бъдат изучени и нови теореми и методи, отнасящи се за: класически неравенства (на Коши, Хьолдер, Минковски, Хилберт и др.), числови и функционални редици и редове, асимптотики и оценки на суми и интеграли, числови полета и полиноми, числови (аритметични) функции. Курсът е подходящ не само за студенти, които ще участват в национални или международни математически състезания, но и за всички студенти, желаещи да задълбочат знанията си по математически анализ, алгебра и теория на числата.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ