Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Философия и математика за безкрайността    English
Факултет по математика и информатика - Философия и математика за безкрайността
 Лектор  проф. д-р Станчо Димиев
Анотация
     В курса се третира между древногръцката култура и идеята за безкрайност, идваща от Изтока. Проследява се еволюцията на тази идея до създаването на теорията на множествата от Кантор.
Съдържание
1. Философията на безкрайността при философите пред-сократисти и Питагор.
2. Аристотел и Прокъл.

3. Зенон: диалектика на пространството и числата.
4. Евклид: опит за третиране на понятието за непрекъснатост без намеса на безкрайността.
5. Кантор: теория на множествата.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ