Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Компютърни методи в геометрията    English
Факултет по математика и информатика - Компютърни методи в геометрията

 Лектор  проф. д. м. н. Грозьо Станилов
Анотация
     Приложение на компютърна алгебра и компютърна графика за научни изследвания и преподаване на математика във ВУЗ и Средното училище. Всички изчисления се провеждат с компютърната програма “Maple”.
Съдържание
1. Въвеждане на нови забележителни точки и забележителни криви от втора степен (елипси, хиперболи и параболи) в геометрията на триъгълника.
2. Изследване на функцията дължина и функцията лице на сечения на равнинни фигури с променлива права във върховете на фигурата,когато правата се върти около своя точка.
3. Изследване на функцията лице и функцията обем на сечения на куб с променлива равнина във върховете на куба, когато равнината се върти около своя права.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ