Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Задачи за състезания по информатика    English
Факултет по математика и информатика - Задачи за състезания по информатика

 Лектор  доц. д-р Красимир Манев; н. с. д-р Емил Келеведжиев
Анотация

В последно време се повишава интересът към различни състезания и конкурси в областта на информатиката. Провеждат се национални и международни студентски олимпиади по програмиране. Например в международната студентска олимпиада по информатика, която се провежда под егидата на организацията на американските компютърни специалисти – АСМ, участвуват отбори на повече от 1000 университета от целия свят. Участниците в тези състезания обикновено се реализират като водещи специалисти в различни фирми от компютърния бизнес.

Oсновна цел на избираемата дисциплина “Задачи за състезания по информатика” е студентите от ФМИ да получат добра подготовка за успешно представяне на различни състезания по информатика.

По време на занятията се разглеждат разнообразни задачи, предлагани за решаване на различни национални и международни олимпиади по информатика. Обсъждат се алгоритмични проблеми от комбинаториката, теория та на графите, компютърната геометрия, теория та на игрите, теория та на числата и др. Разглеждат се методите, с които се “атакуват” решенията на задачите: динамично оптимиране, търсене с връщане, разделяй и владей, подходите на алчните (greedy) алгоритми и др.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ