Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Въведение в езика ActionScript MX за Flash MX    English
Факултет по математика и информатика - Въведение в езика ActionScript MX за Flash MX

 Лектор  Мая Стойкова
Анотация
     Целта на практикума е студентите да получат основни (а и по-специализирани знания) за важните моменти в програмирането с езика ActionScript MX, без който много от възможностите на Flash MX не могат да се използват. Курсът е предназначен за всички студенти, интересуващи се от мултимедия и по-специално от споменатия по-горе език.
Съдържание

1. Основни сведения за Macromedia Flash MX и скриптовия език за програмиране към него – ActionScript MX. Стандарти на езика. Планиране на проекти.

2. Представа за манипулаторите за събития и тяхното използване в ActionScript MX. Същност на целевите пътища. Практика 1.

3. Значение и използване на обекти в ActionScript MX. Работа с функции. Създаване и обработка на данни. Практика 2.

4. Създаване на потребителски обекти. Динамични данни в ActionScript MX и тяхното приложение. Практика 3.

5. Използване на условна логика и автоматизиране на скриптове с помоща на цикли. Проверка на валидността и форматиране на данните. Използване на XML с Flash. Практика 4.

6. Въвеждане и извеждане на данни от и във Flash. Зареждане на външни архиви. Практика 5.

  1. Динамично управление на филмови клипове. Динамика, базирана на времена и кадри. Практика 6.
  2. Създаване на скриптове за звук. Работа с текстови полета във Flash MX 2004. Практика 7.
  3. Тестване и дебъгване. Практика 8.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ