Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Редици и редове    English
Факултет по математика и информатика - Редици и редове

 Лектор  доц. д-р Мария Аролска
Анотация
      Избираемата дисциплина има за цел да се затвърдят и задълбочат знанията за числовите редици и редове с оглед прилагането им в другите математически дисциплинии в училищния курс по математика.Освен това се изучават темите Функционални редици и редове и Степенни редове, които не са застъпени в учебните дисциплини Математически анализ 1 и Математически анализ 2, а имат многостранни приложения, както в математическия анализ, така и в други математически дисциплини.
Съдържание
1. Числови редици и редове.
2. Функционални редици и редове.
3. Равномерна сходимост.
Функционални свойства на сумата на функционален ред.
4. Степенни редове.
Област на сходимост.
5. Диференциране и интегриране на степенни редове.
6. Тейлоров ред. Маклоренов ред на някои елементарни функции.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ