Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Английски език в маркетинг мениджмънта    English
Факултет по математика и информатика - Английски език в маркетинг мениджмънта
 Лектор  гл. ас. Иван Шотлеков; гл. ас. Ваня Иванова
Анотация
      Настоящият курс е предвиден като продължение на изборния курс от А триместър “Английски език в мениджмънта”. Независимо от това, не е задължително обвързването на двата, т.е. студенти, които не са посещавали първия курс, също могат да се включат поради относително самостоятелната обособеност на тематиката.
Предлаганият курс е предназначен да запознае студентите с основите на маркетинг мениджмънта, такъв, какъвто изглежда в светлината на съвременната теория и практика. От участниците се очаква активно участие по време на занятията и при изпълнението на допълнителните задания. Необходимо е курсистите да притежават поне средно ниво на владеене на английски език, което лесно могат да проверят на адрес: http://www.anglolang.co.uk/englishtestpages/placement/test.html
Съдържание
1. Изготвяне на нови пазарни предложения.
2. Изготвяне на предложения за глобалния пазар.
3. Разработване на продуктовата и марковата стратегия.
4. Разработване и управление на услугите.
5. Разработване на ценови стратегии и програми.
6. Разработване и управление на маркетингови канали.
7. Управление на търговията на едро и дребно и пазарна логистика.
8. Управление на интегрирани пазарни комуникации.
9. Управление на рекламата, търговските промоции, връзките с обществеността и директния маркетинг.
10. Управление на трудовите ресурси в търговията.
11. Управление на тоталния маркетинг.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ